ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ

วันจันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี ในพิธีเปิดศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ หรือ Special Medical Center : SMC โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ภายใต้การบริหารของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อนุสรณ์ (อาคาร สว.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพ/ข่าว : ขวัญหทัย สินเธาว์