ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ OKRs กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย คณบดี พร้อมทั้งคณะผู้บริหารทุกท่าน ไปร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ Objective & Key Results (OKRs) ประจำปีงบประมาณ 2563 (7 ตัวชี้วัด) ระหว่าง คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย รศ.ดร.วงศาเล้าหศิริวงศ์ คณบดี และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ในขณะนั้น) ณ ห้องกาลพฤกษ์ 7 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพ/ข่าว : ขวัญหทัย  สินเธาว์