ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณะสาธารณสุขศาสตร์แสดงความยินดีกับสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 30 ปี

วันพฤหัสบดี ที่ 26 ธันวาคม 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์ม่วง รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร, น.ส.จิดาภา พลางวัน ผู้อำนวยการกองบริหารงาน, พร้อมบุคลากรฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารและบุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 30 ปี ณ ห้องประชุมดุสิตา ชั้น 5 อาคารพิมล กลกิจ

ข่าวโดย : ขวัญหทัย สินเธาว์