ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน เกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563

เมื่อช่วงเช้าวันศุกร์ ที่ 24 มกราคม 2563 รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน เกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563 ด้วยคำขวัญ “สืบสานงานพ่อ ต่อยอดปณิธาน รากฐานเกษตรอัจฉริยะ” โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด อีกทั้งยังมีคณาจารย์ นักศึกษา ประชาชนผู้สนใจ ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้กิจกรรมที่น่าสนใจ ณ งานเกษตรฯ มีทุกวันตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม ไปจนถึง 2 กุมภาพันธ์ 2563

ข่าว/ภาพ โดย : ขวัญหทัย สินเธาว์, เอกฤทธิ์ ปทุมพร