ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธีรับมอบการบริจาคอาคารสำนักงานฯ

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมกับ ผศ.ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ, ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมพิธีรับมอบการบริจาคอาคารสำนักงานและระบบรักษาความปลอดภัยของศูนย์กัญชาเพื่องานวิจัยทางการแพทย์ ณ หมวดพืชผัก คณะเกษตรศาสตร์

ข่าว/ภาพ : ขวัญหทัย สินเธาว์, เอกฤทธิ์ ปทุมพร