ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับคณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนา ครบ 56 ปี

เช้าวันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์  เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และมอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครบ 56 ปี ณ บริเวณอาคาร Sc.05 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าว/ภาพ : ขวัญหทัย สินเธาว์, เอกฤทธิ์ ปทุมพร