ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้การต้อนรับทีมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยท่านอธิการบดี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล พร้อมทีมเข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมทีมผู้บริหารคณะ คณาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น โดยคณะฯให้ความสำคัญในการปฏิบัติตัวซึ่งอยู่ในมาตรการการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ข่าว/ภาพ โดย : ศรศักดิ์ อุระ, เอกฤทธิ์ ปทุมพร