ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ผู้แทนคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิด Virtual Forum on AI for Healthcare in the Post COVID-19 era

วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย ผศ.ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ และ ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมพิธีเปิด Virtual Forum on AI for Healthcare in the Post COVID-19 era ภายใต้หัวข้อ AI for Healthcare โครงการปัญญาประดิษฐ์ด้านการดูแลสุขภาพ ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ทั้งนี้ กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2563 และมีทั้งแบบ Onsite และ Online ผ่าน Zoom

ภาพ/ข่าว : ‎LP Kwanhathai Lookpong, รายงานข่าว : วัชระ วินากร