ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ผู้บริหารคณะฯ ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 36 คณะเทคโนโลยี

วันพฤหัสบดี ที่ 27 สิงหาคม 2563 คณะผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์ม่วง รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร และ ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมบุคลากร เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารและบุคลากรคณะเทคโนโลยี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 36 ปี ณ ห้องเฟื่องฟ้า TE06 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวจากเพจ : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์/ ผู้โพสต์  :  LP Kwanhathai Lookpong