ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ผู้บริหารคณะฯ ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนา ปีที่ 52 คณะศึกษาศาสตร์

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 7.39 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการพร้อมบุคลากร เข้าร่วมดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้บริหารและบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 52 ปี ทั้งได้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม และ พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดป่าห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ ณ ลานหน้าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  

ข่าวจากเพจ : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์/ ผู้โพสต์  :  LP Kwanhathai Lookpong