ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และ ผอ.กองบริหารงานคณะ ไปร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ Objective & Key Results (OKRs) ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องกาลพฤกษ์ 7 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น        

 

   
   

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์ / นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร