ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

เพนท์โคม โฮมกัน

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี และ ผอ. กองฯ จิดาภา พลางวัน พร้อมบุคลากรสายสนับสนุนร่วมกันทำกิจกรรมทางศิลปะ ระบายสีโคมไฟ เป็นการสร้างพื้นที่เล็กๆ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างมูลค่าเพิ่มของงานศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน ผลงานของทุกท่านจะถูกนำไปร่วมประดับตกแต่ง ในเทศกาลงานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564

 

   
   

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร / นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์