ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

การประชุมสัมมนาวิชาการการสร้างชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

วันจันทร์ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น. ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา, ผศ.เนาวรัตน์ มณีนิล รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ, ผศ.ดร.นาฏนภา หีบแก้ว ปัดชาสุวรรณผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิด การประชุมสัมมนาวิชาการการสร้างชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ( Sustainability for all : การถอดบทเรียน University to Tambol สู่ความยั่งยืน ) ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE)  พร้อมนี้ภายในงานยังมีบูธแสดงสินค้าจากพื้นที่ตำบลต่างๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย โดยกิจกรรมจัดระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2564

 

 

 

   ภาพ ข่าวโดย : นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์  / นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร