ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

มข. ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันงดงามแม้ในยามโควิด

"มข. ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันงดงามแม้ในยามโควิด" กิจกรรมช่วงเย็นวันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี พร้อมรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี บุคลากร และนักศึกษา แต่งกายผ้าไทยสวยงาม เข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเริ่มจากกิจกรรมขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุ จากถนนสีฐานไปยังบริเวณพิธีริมบึงสีฐาน พิธีสักการะบูชานาค 15 ตระกูลและพิธีสักการะสมมาบูชาน้ำ จากนั้นพิธีสักการะหลวงพ่อพระศรี 50 ปี มข.และหลวงพ่อไทรขาว บรรยากาศงานยามค่ำคืนมีสีสันอันสวยงามโดยมีไฮท์ไลท์คือตุง โคมไฟ และกระทงบก ทั้งนี้รูปแบบการจัดการเป็นไปตามมาตรการ New Normal

 

   ภาพ ข่าวโดย : นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์  / นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร