ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตอินโดนิเซีย

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนัญญา จิระพรกุล            รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และรองศาสตราจารย์เนาวรัตน์ มณีนิล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมต้อนรับและหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ H.E. Mr. Rachmat Buduman เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนิเซีย ประจำประเทศไทย ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

ภาพ ข่าวโดย / นางสาวผุสดี ไกยวงษ์