ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

งานมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2563

วันศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม 2564 ผศ.เนาวรัตน์ มณีนิล รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ และ ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา เข้าร่วมงานมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2563 จัดโดยกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ เรือนนภาลัย ราชาวดีรีสอร์ท แอนด์ โฮเทล ขอนแก่น

ในการนี้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยฯ ทั้ง 31 ท่าน เป็นอย่างยิ่ง

 

ภาพ ข่าวโดย : นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์  / นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร