ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

พิธีเปิดแปลงกังหัน ทุ่งดอกไม้นานาพรรณ ครั้งที่ 9

วันจันทร์ ที่ 27 ธันวาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดแปลงกังหัน ทุ่งดอกไม้นานาพรรณ ครั้งที่ 9 ณ แปลงกังหัน หมวดพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ (ตรงข้ามหอแปดหลัง) ผู้บริหารส่วนงานและผู้เข้าร่วมงาน มาในธีม เชิ้ตขาว บลูยีนส์ โดดเด่นตัดกับสีสันของทุ่งดอกไม้สดใสสวยงาม ประกอบกับบรรยากาศยามเย็น ที่เป็นใจเป็นอย่างยิ่ง ในนามคณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอขอบคุณคณะเกษตรศาสตร์ที่ได้จัดพื้นที่สวยๆ เช่นนี้ ให้บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นและบุคคลทั่วไป ได้มาถ่ายรูปผ่อนตลาย

 

   
   

 

ภาพ ข่าวโดย : นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์  / นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร