ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

แสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบ 58 ปี

วันที่จันทร์  28 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย พิมหา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณวิทยาศาสตร์ ครบรอง 58 ปี ณ สวนแห่งการเรียนรู้ ข้างอาคารวิทยาศาสตร์ 05

 

        

ภาพ ข่าวโดย : นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์