ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ลงนาม MOU กับ UPH ประเทศสหภาพพม่า

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ University of Public Health ประเทศสหภาพพม่า

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 ผศ.ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และ Prof. Nay Soe Maung อธิการบดี University of Public Health ประเทศสหภาพพม่า ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีคณาจารย์ และผู้บริหารของทั้งสองมหาวิทยาลัยร่วมเป็นสักขีพยาน พิธีลงนามดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสมบัติ ชัยเพ็ชร ชั้น 2 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ ระหว่างที่คณะผู้บริหารจาก University of Public Health ประเทศสหภาพพม่า ได้เดินทางมาเยือน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคม 2556
 
ตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการที่ได้ลงนามไปนั้น ทั้งสองสถาบัน ตกลงที่จะร่วมมือกันในการพัฒนาด้านวิชาการ การวิจัยร่วมกัน การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและบุคลากรทั้งสองสถาบัน รวมถึงการจัดทำวารสารอิเล็คทรอนิคร่วมกันอีกด้วย
 
การเดินทางมาเยือนในครั้งนี้ คณะดังกล่าวยังได้เข้าศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมภาควิชา ห้องเรียน ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และศูนย์การจัดการข้อมูลด้านสถิติ (Da Ma SAC) ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนี้มหาวิทยาลัยดังกล่าวยังได้เชิญคณาจารย์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 5th International Conference on Public Health among Greater Mekong Sub-Regional Countries ซึ่ง University of Public health ประเทศสหภาพพม่าเป็นเจ้าภาพ และการประชุมดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2556 ที่จะถึงนี้
 
ข่าว: ผุสดี ไกยวงษ์
ภาพ: กรุณา โสฬสจินดา