ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก University of Medicine

คณะผู้บริหารจาก University of Medicine (1) Yangon ประเทศสหภาพพม่า เยือนคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับอาคันตุกะจากUniversity of Medicine (1) Yangon ประเทศสหภาพพม่า ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2556 คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยดังกล่าว นำโดย Professor Win Myint Oo หัวหน้าภาควิชา Preventive and Social Medicine และคณาจารย์ในภาควิชา รวมทั้งสิ้น 6 คน คณะดังกล่าวได้เข้าพบคารวะผู้บริหารคณะสาธารณสุขสาสตร์ แนะนำมหาวิทยาลัย หารือความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต และเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ศูนย์การจัดการด้านสถิติ (Da Ma SAC) ห้องสมุด และเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เช่น หอศิลปวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์การศึกษา ศูนย์สารสนเทศ ศูนย์อาหารและบริการ 

 ข่าว/ภาพ: ผุสดี ไกยวงษ์