ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

งานเปิดป้ายโรงงานต้นแบบมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Pilot Plant Park)

วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2565 ผศ.เนาวรัตน์ มณีนิล รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.รัฐพล ไกรกลาง หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการ เข้าร่วมงานเปิดป้ายโรงงานต้นแบบมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Pilot Plant Park) จัดโดยฝ่ายนวัตกรรม มข. ทั้งนี้มี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานในพิธี            และพระอาจารย์ยูวิน ภูริปัญโญ วัดป่าสว่างพร อ.เขาสวนกวาง ทำพิธีเจิมป้ายโรงงานต้นแบบ เพื่อเป็นสิริมงคล โดย ณ ลานหน้าโรงงานต้นแบบ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 
 

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร, นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์