ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.สุรชัย พิมหา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมในพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษกและขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลประกวดพานไหว้ครู อันดับที่ 3 ประเภทสร้างสรรค์

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร / นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์