ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

Digital Transformation 2022

วันอังคาร ที่ 6 กันยายน 2565 ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา พร้อมทั้ง ผศ.เนาวรัตน์ มณีนิล รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรม Digital Transformation 2022 จัดโดยฝ่ายดิจิทัล ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 4 อาคาร 50 ปีวิศวะรวมใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นับเป็นอีกกิจกรรมที่น่าสนใจในการอัพเดทการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยดิจิทัล เจาะลึก PDPA ในงานสัมมนา และนิทรรศการ Digital Transformation 2022

  

  

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร / นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์