ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ College of Computing ครบรอบ 1 ปี

วันศุกร์ ที่ 21 ตุลาคม 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี, พร้อม อ.ดร.ชุติกาญจน์      ศักดิ์พิศุทธิกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารนและพัฒนาคุณภาพ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ College of Computing ครบรอบ 1 ปี ภายใต้การบริหารงานของ รศ.ดร.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ณ อาคารวิทยวิภาส

 

 

 

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร / นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์