ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป และร่วมพิธีอัญเชิญพระมหาอุปคุตเถระ

เช้าวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.รัฐพล ไกรกลาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป และร่วมพิธีอัญเชิญพระมหาอุปคุตเถระ และในช่วงเย็น ได้ร่วมเดินขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุ จากหน้าศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษกมายังบริเวณริมบึงสีฐาน

 

 

 

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร / นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์