ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

งานสีฐานเฟสติวัล“บุญสมมาบูชานาค” ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 คณบดี ได้เดินขบวนแห่งานประเพณีลอยกระทง ร่วมกับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหาร ในชุดอนุรักษ์ผ้าไทย โดยขบวนแห่งานประเพณีลอยกระทง เคลื่อนออกจาก ถนนกัลปพฤกษ์ เข้าสู่ ประตูสีฐาน ต่อด้วยขบวนแห่ของนักศึกแต่ละคณะ ซึ่งสวยงามตระการตาตามเอกลักษณ์ของแต่ละคณะ ประกอบกับการแสดงที่สื่อถึงการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน หลังจากนั้น ได้ร่วมพิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุและสักการะพญานาค 15 ตระกูล ในการนี้มี ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ณ เวทีริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร / นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์