ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง ประจำปี 2565

 

วันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์, ดร.ชุติกาญจน์ ศักดิ์พิศุทธิกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร, ผศ.รัฐพล ไกรกลาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา, นางสาวจิดาภา พลางวัน ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ และ ดร.ปกกมล เหล่ารักษาวงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ  ร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง ประจำปี 2565 ณ ศาลาธรรมสถานศาลเจ้าพ่อพอดินแดง พิธีบวงสรวงได้เริ่มขึ้นในเวลา 08.09 น. โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี  อีกทั้งทางคณะสาธารณสุขศาสตร์ยังได้ร่วมทำโรงทานไว้บริการผู้ร่วมงานอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร