ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

งานเปิดตัวอย่างเป็นทางการของโรงแรมบายาสิตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีในงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการของโรงแรมบายาสิตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Bayasita Grand Opening) ในธีม “ความหลัง ความหวัง หลังรอยยิ้ม”

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร / นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์