ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณบดีเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2565

วันพุธ ที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 7.09 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2565 ณ อาคารคูณทรัพย์ คูณปัญญา คณะเกษตรศาสตร์

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร / นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์