ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณบดีเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 30 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 7.29 น. ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 30 ปี

 

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร / นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์