ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณบดีเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่นครบรอบ 59 ปี

วันนพุธ ที่ 25 มกราคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่นครบรอบ 59 ปี ประจำปี 2566 พระสงฆ์ 10 รูป และพิธีทอดผ้าป่าสำหรับทุนการศึกษา ณ อาคารสิริคุณากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร / นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์