ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณบดีร่วมพิธีปล่อยตัวนักวิ่งระยะ Fun Run

วันเสาร์ ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 7.00 น. ศาสตราจารย์ ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกิจกรรมการปล่อยตัวนักวิ่งงานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2023 ระยะ เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ Fun Run 5.4 กิโลเมตร ณ บริเวณ ฝั่งลานธง หน้าศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก และมอบเหรียญรางวัล จุด Finish ณ บริเวณหน้าคุ้มสีฐาน ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิยาลัยขอนแก่น บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกและครึกครื้น

 

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร / นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์