ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ร่วมให้กำลังใจกองทัพนักกีฬามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งชาติ ดอกจานบ้านเชียงเกมส์

วันเสาร์ ที่ 28 มกราคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมชมและเชียร์ให้กำลังใจทัพนักกีฬามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” ซึ่งในการเดินทางครั้งนี้ นำทีมโดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและหัวหน้าส่วนงาน ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร / นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์