ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณบดีร่วมพิธีเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน

วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2566 ภายใต้คำขวัญการจัดงาน “นวัตกรรมเกษตรอีสาน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ในการนี้ มี      รศ.นพ. ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงานการจัดงาน นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน ณ อาคารนิทรรศการจตุรมุข อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร / นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์