ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณบดีเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรในงานบุญข้าวจี่วาเลนไทน์

วันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 7.09 น. ศาสตราจารย์ ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมบุคลากรสายสนุบสนุน เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรในงานบุญข้าวจี่วาเลนไทน์ (เติมรักบุญข้าวจี่ วิถีบุญเดือนสาม) ประจำปี 2566 โดยมีคณะสงฆ์จำนวน 14 รูป รับบิณฑบาต นอกจากนี้ คณบดียังได้ร่วมมอบรางวัลการประกวดคู่รักมักจี่ ณ บริเวณริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  

  

  

  

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร / นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์