ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบ 59 ปี

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี พร้อมด้วย                      อาจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศักดิ์พิศุทธิกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบ 59 ปี ณ อาคารวิทยาศาสตร์ 05 (อาคารเรียนรวม)

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร / นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์