ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ได้รับเชิญบรรยายพิเศษ และร่วมงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ณ เมือง Yogyakarta ประเทศอินโดนิเซีย

ศาสตราจารย์ ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ภายใต้โครงการ KKU Active Recruitment 2023 และร่วมงานศิษย์เก่าสัมพันธ์      ณ เมือง Yogyakarta ประเทศอินโดนิเซีย ระหว่างวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกองการต่างประเทศและบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นแก่ชาวต่างชาติ ซึ่งในปีนี้เป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่ประเทศอินโดนิเซีย มีการให้ข้อมูลหลักสูตรต่างๆ รวมถึงการรับสมัครและสัมภาษณ์ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย

ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ศาสตราจารย์ ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์ ได้รับเชิญให้บรรยายพิเศษ        ในหัวข้อ Thai Community and Culture (Pre and Post Covid-19) ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของ Universitst Jenderal Achmad Yani Yogyakarta ประเทศอินโดนิเซีย

ในโอกาสเดียวกันนี้ยังมีการจัดกิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ มีศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในประเทศอินโดนิเซียเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น และความสนุกสนาน

 

 

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร / นางสาวผุสดี  ไกยวงษ์