ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณบดี ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา MBA

เมื่อเช้าวันที่ 9 กันยายน 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  พิทักษานุรัตน์  คณบดี  และคณะ ร่วมงานแสดงความยินดี ทำบุญตักบาตร และร่วมถวายผ้าป่าสมทบทุนสร้างอาคารผู้ป่วย 10 ชั้น โรงพยาบาลชัยภูมิ เนื่องใน       วันสถาปนาครบรอบ 19 ปี ณ อาคาร สุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัย วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากท่านคณบดี รศ.ดร.วินิต ชินสุวรรณ รับมอบกระเช้าดอกไม้ ร่วมแสดงความยินดีดังกล่าว