ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

บุญเดือนห้า แห่พุทธบูชาสมมาอาวุโส ประจำปี 2566

ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมเดินขบวนแห่ บุญเดือนห้า แห่พุทธบูชาสมมาอาวุโส ประจำปี 2566 ซึ่งนำทีมโดย นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้อาวุโส ซึ่งมาในธีมการแต่งกายลายดอกสีสันสวยงาม

จากนั้น คณบดีฯ นำทีมคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ เดินขบวนแห่บุญเดือนห้า แห่พุทธบูชาสมมาอาวุโส ณ บริเวณถนนหน้าศุนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก

กิจกรรมประกอบไปด้วยพิธีรดน้ำขอพร และมอบของที่ระลึกแก่ผู็อาวุโส ทำบุญตักบาตรดอกไม้พระสงฆ์ 9 รูป และรับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร / นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์