ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณบดี ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์

เช้าวันที่ 12 กันยายน 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  พิทักษานุรัตน์  คณบดี และคณะ ร่วมงานแสดงความยินดี และร่วมทำบุญตักบาตรและบำเพ็ญกุศลแด่บูรพาจารย์และบุคลากรผู้ล่วงลับ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี ณ คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับมอบกระเช้าดอกไม้ ร่วมแสดงความยินดีดังกล่าว