ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ขอแสดงความยินดี กับผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล "บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ด้านการบริหารงาน"

ขอแสดงความยินดี กับผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ 'นางสาวจิดาภา พลางวัน' เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล "บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ด้านการบริหารงาน" โดย สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร / fb : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข.