ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมปลูกป่าพัฒนาพื้นที่สวนป่าอ่างเก็บน้ำศูนย์แพทย์ 7

วันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00 น. คณะสาธาณสุขศาสตร์ โดย ผศ.ดร.รัฐพล ไกรกลาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าพัฒนาพื้นที่สวนป่าอ่างเก็บน้ำศูนย์แพทย์ 7 เพื่อฟื้นฟูความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ 2567 ณ บริเวณหลังหมู่บ้านศูนย์แพทย์ 7

 

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร / นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์