ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีกับ คุณนิกร ปัดโต ศิษย์เก่าคณะ รุ่นที่ 18 รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2566

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ คุณนิกร ปัดโต ศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ วทบ. รุ่นที่ 18 เนื่องในโอกาสเข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2566 วันที่ 16 มี.ค. 2567 โดยผู้แทนคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผศ.เนาวรัตน์ มณีนิล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ  และ ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ คุณพรพิมล คะโยธา หัวหน้าหน่วยกิจการนักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีและร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะและวิทยาลัย ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุม อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพข่าว : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. โดย คุณพรพิมล คะโยธา
รายงานข่าวโดย : ศรศักดิ์ อุระ