ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ผู้บริหารร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

วันพฤหัสบดี ที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 8.09 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ครบรอบ 17 ปี โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูเมตติกิตตุคุณ (หลวงตาสมหมาย อตฺตมโน) รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ธรรมยุต) วัดป่าสันติกาวาส จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานสงฆ์ ณ บริเวณโถงดาวเหนือ ชั้น 1 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพ/ข่าว : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. โดย : ขวัญหทัย สินเธาว์
รายงานข่าวโดย : นายศรศักดิ์ อุระ