ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ ครบรอบ 45ปี

45 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 7.09 น. อาจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศักดิ์พิศุทธิกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องใน วันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี
โดยพระเดชพระคุณ พระพรหมวชิรดิลก (สมาน สุเมโธ ป.ธ.๙ ,ดร.) เป็นประธานสงฆ์ และคณะสงฆ์ จำนวน 9 รูป รับบิณฑบาต ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบฯ
อีกทั้ง ยังมีพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อนำรายได้สมทบทุนการปรับปรุงห้องประชุมนิธิภาวี ศรีสุข และห้อง Smart classroom คณะทันตแพทยศาสตร์ อีกด้วย
 
ภาพ/ข่าวโดย : ขวัญหทัย สินเธาว์
รายงานข่าว : ศรศักดิ์ อุระ