ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมงานสักการะศาลเจ้าพ่อมอดินแดง

ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี และอาจารย์ รัฐพล ไกรกลาง ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ พร้อมบุคลากร ร่วมงานสักการะเจ้าพ่อมอดินแดง ประจำปี 2556 ณ มณฑลพิธีศาลเจ้าพ่อมอดินแดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งงานสักการะศาลเจ้าพ่อมอดินแดงถือเป็นงานประเพณีที่ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ร่วมใจกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงถึงความเคารพบูชา และความศรัทธาของบุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีต่อเจ้าพ่อมอดินแดง