ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

แสดงความยินดี 33 ปี คณะเภสัชศาสตร์

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2556 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พรหมเทศ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และบุคลากร เข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับคณะเภสัชศาสตร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 33 ปี วันคล้ายวันสถาปนา ณ ลานอเนกประสงค์ คณะเภสัชศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รับมอบกระเช้า