ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2557 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผศ.ดร.สมศักดิ์  พิทักษานุรัตน์ ได้เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษ  ประจำปี 2557 และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมดูแลและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่ญาติ และผู้มีเกียรติที่มาร่วมพิธีในครั้งนี้  นับเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อ “ครูใหญ่” เนื่องจาก “ครูใหญ่” เป็นผู้เสียสละร่างกายของตนเพื่ออุทิศให้นักศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ศึกษา อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย  ซึ่งสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติอย่างสูงยิ่งต่อผู้บริจาคร่างกายและวงศ์ตระกูล ณ  อาคาร 25 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

          นอกจากนั้นแล้วคณะนักศึกษาจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ยังได้รับผิดชอบในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และมีการเตรียมความพร้อมและฝึกปฏิบัติงาน โดยมีเจ้าหน้าที่มีฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานจริง