ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขยายความร่วมมือทางวิชาการกับอินโดนิเซีย

คณะสาธารณสุขศาสตร์เตรียมพร้อม AC ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ 3 มหาวิทยาลัยจากประเทศอินโดนิเซีย

          เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ 3 มหาวิทยาลัยจากประเทศอินโดนิเซีย โดยเน้นสานความร่วมมือในการพัฒนากิจกรรมทางวิชาการ การวิจัย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยทั้งสามเป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาธารณสุขศาสตร์

          มหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่งได้แก่ มหาวิทยาลัย STIKES PKU Muhammadiyah มหาวิทยาลัย Halu Oleo และ Institute of Health Sciences, Karya Husada Kediri โดยในช่วงบ่ายของวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ผู้แทนของทั้งสามมหาวิทยาลัยได้เดินทางเข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และรองศาสตราจารย์ ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ ณ ห้องรับรอง 2 ชั้น 2 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์เพื่อหารือความร่วมมือในอนาคต พร้อมทั้งได้ลงนาม MOU กับคณะสาธารณสุขศาสตร์ และพร้อมที่จะร่วมมือกิจกรรมทางวิชาการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้