ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คืนสู่เหย้า เรารัก สา’ สุข มข. มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้จัดกีฬาภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน โดยการแข่งขันกีฬาดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์สนามกีฬาจากโรงเรียนสาธิตมอดินแดง และโรงยิมอาคารพละศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการแข่งขันกีฬาทั้งสากล และกีฬามหาสนุก ซึ่งมีศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมแข่งขันกันอย่างเนืองแน่น

          ในช่วงเย็นเป็นงานคืนสู่เหย่า เรา รัก สา’ สุข มข. ซึ่งเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์ น้องพี่ชาว    สาธารณสุขศาสตร์ ตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นปัจจุบัน หลังจากพิธีเปิดโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์    พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นการแสดงมุฑิตาจิตต่อคณาจารย์ ซึ่งในพิธีดังกล่าวได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์อรุณ จิรวัฒน์กุล อดีตคณบดี ร่วมพิธีด้วย กิจกรรมในค่ำคืนดังกล่าวประกอบด้วยการร้องเพลงคณะร่วมกันระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน การเล่าเรื่องราวในอดีตโดยรุ่นพี่ศิษย์เก่า และการบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับคณะสาธารณสุขศาสตร์เพื่อมอบให้แก่ศิษย์ปัจจุบันและใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ  ซึ่งศิษย์เก่าแต่ละรุ่นได้ร่วมกันบริจาคเงินทั้งสิ้น 332,382 บาท และนอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ในการปฏิบัติหน้าที่รับใช้สังคมประเทศชาติต่อไป ในงานคืนสู่เหย้าที่ผ่านมามีศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ดังรายชื่อต่อไปนี้

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพ 3 คน ได้แก่
1. นายแพทย์สุขสันติ ภักธรรมนัก  รองนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดสิงห์บุรี 
2. นายรัฐสิทธิ์ อินทร์ธรรม สาธารณสุขอำเภอเมืองศรีสะเกษ
3. นายเชาวลักษณ์ ห้าวหาญ ตำแหน่ง Drilling HES Specialist บริษัทเชฟรอนประเทศไทย

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงานวิชาการ 2 คน ได้แก่
1. ผศ.ดร.ประพัฒน์ เป็นตามวา สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 
2. ผศ.ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมและสถาบัน 2 คน ได้แก่
1.นายเจริญชัย ศิริคุณ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร
2. นายประกอบ ปรีพูล สาธารณสุขอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

เก่าดีเด่นด้านบัณฑิตศึกษา 1 คน ได้แก่
1. นายพงษ์พิพัฒน์ ชุ่มสีดา สาธารณสุขอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา                

ข่าว: ผุสดี ไกยวงษ์
ภาพ: เอกฤทธิ์ ปทุมพร